Congresinformatie

Doelgroep

Het MVI Congres was exclusief toegankelijk voor professionals die zich binnen overheden of in opdracht van overheden bezig houden met inkoop:

- Bestuurders
- Beleidsmedewerkers
- Duurzaamheidscoördinatoren
- Facilitair managers
- Strategisch inkopers
- Uitvoerend inkopers
- Contractmanagers

 

Data en tijden

Het vijfde MVI Congres vond plaats op:

Dinsdag 8 december 2020: 10.30u - 14.30u

Woensdag 9 december 2020: 9.00u - 13.00u

Donderdag 10 december 2020: 13.00u - 17.00u

Met uw toegangsbewijs had u toegang tot alle drie de dagen van het congres en kon u gemakkelijk in- en uitloggen wanneer u dat uitkwam. Daarnaast kunt u alle sessies terugkijken op deze website.

 

Thema en doelstelling

Op 8, 9 en 10 december 2020 organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en PIANOo, mede namens de ministeries van BZK, BuZa, EZK en SZW, de vijfde editie van het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres voor overheden.

Deze eerste lustrumeditie is een bijzondere. Voor het eerst zal het congres in zijn geheel digitaal plaatsvinden. In drie dagdelen, verspreid over drie dagen, bieden we u een programma dat zich richt op alle facetten van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, inclusief  hoe dit succesvol te verankeren in de organisatie. Het overkoepelende thema van dit jaar is Beleid – Beweging – Borging. Centraal staat  het vormen van visie en strategie over MVI, het veranderen van de inkooporganisatie naar MVI en het blijvend borgen van MVI.

Dag 1: Beleid

De eerste dag staat in het teken van de vorming van beleid. We richten ons op visie en strategie en hoe enthousiasme voor MVI op te wekken binnen  alle niveaus van uw organisatie.

Dag 2: Beweging

De tweede dag richt zich op het activeren van de gehele inkoopketen binnen uw organisatie, oftewel: het in beweging krijgen van de organisatie. Hoe bewegen we uw organisatie richting MVI en hoe zorgen we ervoor dat er hiervoor meters gemaakt worden? Dit doen we onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Dag 3: Borging

Op de derde en laatste dag hebben we het over het borgen van MVI in de organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat MVI concreet verankerd wordt in uw organisatie en standaard uitgangspunt is? We presenteren u daarbij zo concreet mogelijke handvaten en instrumenten.

 

Deelnamekosten

Deelname aan het MVI Congres was kosteloos.

 

Terug naar boven