Programma

Het programma is geheel digitaal en dus gemakkelijk te volgen vanaf elke plek, thuis of op kantoor.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de samenstelling van het programma. Houd deze pagina in de gaten, binnenkort vindt u hier het volledige programma.

 

 • TijdTitelSprekerType
 • 10:00 - 10:15Inloop  20201208
 • 10:15 - 10:30Uitleg eventtool door dagvoorzitterYvette Watson 20201208
 • 10:30 - 10:45Opening door dagvoorzitter met boodschap van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van VeldhovenYvette WatsonStientje van Veldhoven 20201208
 • 10:45 - 11:15Hoe maken we MVI vanzelfsprekend in 2025?Renier GuijtBrenda Vervoorn 20201208

  Waar wil het Rijk de komende jaren op inzetten met het stimuleren en ondersteunen van inkopers en opdrachtgevers? In deze sessie neemt Reinier Guijt, Senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat u mee in de hoofdlijnen voor de komende vijf jaar. Waar zitten de kansen? Hoe willen we die gaan pakken? En hoe zorgen we ervoor dat we samen onze duurzame en sociale impact met inkoop aanzienlijk gaan vergroten?

  Door Renier Guijt, Brenda Vervoorn

 • 11:15 - 12:00Workshopronde 1  20201208
 • 11:15 - 12:00Clean Vehicles Directive en de impact voor uw organisatieBregje van KeulenNienke SmeetsHan van der SteenLaurens Tuinhout  20201208

  Per 2 augustus 2021 wordt de Europese Clean Vehicles Directive (CVD) van kracht. De CVD beoogt de aanbesteding van vervoer en transport door overheden te verduurzamen. Vanaf dat moment moet er in nieuwe aanbestedingen rekening gehouden worden met de vereisten uit de richtlijn. Met dit webinar willen wij u helpen zich daarop voor te bereiden.

  Door Bregje van Keulen, Nienke Smeets, Han van der Steen, Laurens Tuinhout

 • 11:15 - 12:00Van duurzaam beleid naar praktijk met het AmbitiewebRosa PeekWieke Lubbers  20201208

  Aan ambities geen gebrek: het Klimaatakkoord, Transitie-agenda’s, Circulaire Economie, de Banenafspraak... Hoe maak je dit pallet aan ambities concreet voor jouw projecten? Het Ambitieweb helpt om het juiste gesprek te faciliteren en MVI-doelen in één oogopslag inzichtelijk te maken, om vervolgens tot concrete acties en maatregelen te komen. In deze sessie krijg je inzicht in de lessons learned van Rijkswaterstaat, die dit instrument al jaren toepast in hun bedrijfsvoeringstrajecten. Ook staan we stil bij de aanbesteding Kantoorartikelen, waar het Ambitieweb een cruciale rol heeft gespeeld in het vormen van een ambitieuze uitvraag. Verwacht een sessie met veel tips en ruimte om vragen te stellen. 

  Door Rosa Peek, Wieke Lubbers

 • 11:15 - 12:00Luchtkwaliteit   20201208
 • 11:15 - 12:00Stichting Waternet: van ambitie, naar CO2 meting, naar inkoopSophie de VochtChristel Simmelink  20201208

  Christel Simmelink (Stichting Waternet) en Sophie de Vocht (PHI Factory) nemen je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, mee in verschillende manieren hoe je duurzame ambities kunt vertalen naar aanbestedingen. Hoe kun je een CO2 berekening inzetten om te sturen op bepaalde productgroepen?  En hoe heeft stichting Waternet de RCC methodiek toegepast?

  Het gebruik van data en innovatieve aanbestedingsvormen om duurzaam en circulair in te kopen worden steeds vaker ingezet. Dit biedt enorme kansen om duurzame ambities te realiseren. De deelnemers ervaren hoe je de uitkomst van een CO2 meting kunt inzetten om keuzes te maken vanuit organisatie-brede, duurzame ambities. 

  Door Sophie de Vocht, Christel Simmelink

 • 11:15 - 12:00Ontwikkeling duurzame scholen – Is de markt er klaar voor?Machiel van DalenAnko Kuyt  20201208

  Bij de ontwikkeling van een nieuwe basisschool in de nieuwe wijk Nobelhorst werden de ambities hoog ingezet; vanuit het schoolbestuur kwam de wens om een ecologische school te bouwen die past bij het concept van de school de Verwondering, waar duurzaamheid geintegreerd is in het lesaanbod. Het college en raad stemde in met een voorstel om een duurzame en ecologische school ecologisch te bouwen die ook al aan de Beng eisen zou voldoen. Ecologische ontwerpers/architecten zijn er nog niet in overvloed en ook aannemers die dit concept aandurven zijn er ook nog niet veel. Wat levert dat voor problemen op tijdens ontwikkeling en bouw? We proberen u mee te nemen in dit proces.

  Door Machiel van Dalen, Anko Kuyt

 • 11:15 - 12:00Hoe koop ik een duurzame laptop?Klaas van der SterrenRenier Guijt  20201208

  Uw organisatie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Duurzame ICT hoort daar bij. Dus die vraag stelt u aan uw leverancier. Wat er dan gebeurt gaat veel kanten op en legt de vraag bij u terug: wat wilt u dan eigenlijk?

  Tijdens deze sessie kijken we kort naar wat duurzame ICT is en hoe je daar naar toe kan bewegen, met gevolgen voor je eigen organisatie en voor je dialoog met marktpartijen.

  We zullen toelichten hoe we via de Buyer Group ICT en het internationale ICT Pact proberen een gezamenlijke strategie te ontwikkelen, samen met de markt. 

  Door Klaas van der Sterren, Renier Guijt

 • 12:00 - 12:15Pauze en netwerken  20201208
 • 12:15 - 12:45Gewoon beginnen met duurzaamheidsprojecten. Ook een kleine gemeente kan launching customer zijn.Martien Vromans 20201208

  Als kleine gemeente kun je ook grote stappen zetten in duurzaamheid. Martien Vromans, wethouder financien, openbare ruimte en landbouw van de gemeente Haaren vertelt er alles over. Het begint al bij de strategie en het uitleg geven aan de marktpartijen over de duurzaamheidsdoelstellingen en het duurzaamheidspaspoort. De grondgedachte is het benutten van de kennis in de markt als het gaat om innovatie en duurzaamheid bij zowel de voorbereiding als het ontwerp en de uitvoering. Om dit zo goed mogelijk tot uiting te laten komen heeft de technische uitwerking plaatsgevonden in een bouwteam. In de uitvraag is de ruimte gelaten om zelf keuzes te maken in constructie, materialisering en uitvoeringsmethodiek. Daardoor konden inschrijvers in grote mate invloed hebben op de footprint van het eindproduct. De grootste uitdaging lag in het bepalen van een meetbare waarde van je duurzaamheden/circulariteit als criterium? Hiervoor hebben we samen met onze partners vragen opgesteld. Met behulp van materiaalpaspoorten, waarin de footprint van de betreffende bouwstof is vastgelegd, kon worden berekend op welke manier de aannemer zo veel mogelijk duurzame, circulaire methodes en bouwstoffen inzetten.

  Door Martien Vromans

 • 12:45 - 13:30Workshopronde 2  20201208
 • 12:45 - 13:30Sociale voorwaarden in aanbestedingen: beleid en uitvoeringClaudia van Orden  20201208

  We vertellen u over verschillende van onze onderzoeksprojecten, op basis waarvan u antwoorden krijgt op de volgende vragen: waaruit met name naar voren komt dat:

  -        Hoe vaak worden sociale voorwaarden gesteld in aanbestedingen?

  -        In welke vorm gebeurt dat?

  -        Welk type organisatie is ‘het beste jongetje van de klas’?

  -        Moet ‘social return’ altijd gaan over arbeidsparticipatie?

  -        Hoort sociaal aanbesteden nu bij de afdeling Inkoop of bij HRM?

  Verder gaan we (in kleine groepjes) in gesprek over een aantal stellingen over beleid en toepassing van social return, om ook van elkaar te kunnen leren.

  Door Claudia van Orden

 • 12:45 - 13:30Van bestuurlijke ambities naar structureel duurzaam resultaat. Hoe dan?! Emile BarendregtLuuk van GemertRosa Peek  20201208

  Vrijwel alle overheden hebben bestuurlijke ambities op gebied van duurzaam inkopen. Maar de vertaling van deze ambities naar de praktijk is lastig. Er zijn pilots en proeftuinen maar vaak is sturen op duurzaamheid niet structureel ingebed in de organisatie. Waarom niet? En hoe kunnen publieke opdrachtgevers duurzame ambities wél consequent vertalen naar de praktijk? In opdracht van PIANOo onderzocht Rebel de valkuilen en kansen, op basis van 25 interviews met sleutelfiguren binnen gemeentes, provincies en een waterschap. Krijg in deze sessie inzicht in de resultaten en ga op zoek naar de leerpunten voor jouw organisatie.

  Door Emile Barendregt, Luuk van Gemert, Rosa Peek

 • 12:45 - 13:30Samen de cirkel rondkrijgen in OverijsselJan SpoelstraJan WienkNiels van Ommen  20201208

  Provincie Overijssel wil de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. Samen met ondernemers, onderwijs en overheden is deze ambitie uitgewerkt in Regionale Transitieagenda’s (RTA).

  In de RTA Infrastructuur wordt beschreven hoe de provincie als eigenaar van (vaar)wegen circulariteit wil invullen en daarnaast hoe ze met andere partijen provinciebreed naar een circulair systeem streeft. Ook op landelijk en interprovinciaal niveau wordt samengewerkt om tot impactvolle veranderingen te komen.

  Jan Spoelstra en Jan Wienk vertellen over de adoptie van circulariteit in de regio en hoe deze met onderzoeken, grondstofketens, pilots en samenwerkingsplatforms in beweging komt.

  Door Jan Spoelstra, Jan Wienk, Niels van Ommen

 • 12:45 - 13:30Maatschappelijk Verantwoord LancerenWillemijn WortelboerDuncan WaardenburgRinske van NoortwijkMalenthe TeunisMark Beumer  20201208

  Tijdens deze sessie willen wij graag een online ‘tafel’ gesprek tussen onze moderator, Mark Beumer (Het Groene Brein, Versnellingshuis), twee duurzame ondernemers uit het netwerk van het Versnellingshuis Nederland Circulair en Duurzame Dinsdag, Malenthe (BESE) en Willemijn (RAW Paints), Rinske van Noortwijk (GreenWish) en Duncan Waardenburg (Startup in Residence) waarin launching customerschap het hoofdonderwerp is. De sprekers vertellen hun eigen ervaringen en wensen, waarbij de rol van de overheid als launching customer duidelijk wordt, en ook wordt loskoppeld van MVI. De participerende deelnemers worden actief meegenomen in het gesprek door polls en vragen die ze kunnen stellen in de chat.

  Door Willemijn Wortelboer, Duncan Waardenburg, Rinske van Noortwijk, Malenthe Teunis, Mark Beumer

 • 12:45 - 13:30Integraal MVI & SDGs in RotterdamDaniëlle Kleijweg  20201208

  Projectleider groenbestek Anand vertelt over de aanpak van de aanbesteding en de wijze waarop de thema’s van maatschappelijk verantwoord inkopen een plek kregen in het geheel. Daarnaast is er ruimte voor Q&A. Casus groenbestek dient ten slotte als een inleiding op een aantal stellingen over MVI. 

  Door Daniëlle Kleijweg

 • 12:45 - 13:30Partnerships en inkoopkracht: banenafspraakGeert LooyschelderJoost van LoonNienke Schütte  20201208

  Sociale impact maken door de inkoop van diensten en producten? Dat kan! De Normaalste Zaak, BZK en PIANOo werkten het afgelopen jaar samen met vele opdrachtgevers en opdrachtnemers, inkopers en hr-experts  om samen meer banen voor de banenafspraak te realiseren. Hierover publiceerden zij de handreiking en geven zij workshops. In deze bijeenkomst vandaag geeft projectleider Nienke Schütte een korte inleiding over dit thema en  de belangrijkste tips en tricks als je wilt samenwerken met je leverancier. 

  Vervolgens  gaat zij in gesprek met Geert Looyschelder (voormalig bestuurder van scholengroep STIP) en Joost van Loon (directeur a.i. van Presikhaaf Schoolmeubelen behorende tot Koninklijke Ahrend). Dit is een mooi voorbeeld uit de praktijk hoe inrichting van scholen en  inkoop van schoolmeubilair tot meer banen en werkgelegenheid leidt voor de banenafspraak.

  Door Geert Looyschelder, Joost van Loon, Nienke Schütte

 • 12:45 - 13:30De route naar een nieuw, duurzaam en gedragen InkoopbeleidAntje TruggelaarMarije KlompPim ZeldenrijkMenno Popijus  20201208

  Steeds vaker is er het besef dat politieke/maatschappelijke en ambtelijke doelstellingen eerder behaald kunnen worden door inzet van Inkoop. Ook Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is een doelstelling die een prominente plek moeten krijgen bij Inkoop en daarmee in het Inkoopbeleid.

  Nu is het zover: tijd om uw inkoopbeleid te herzien. U vraagt zich af: hoe ga ik om met het MVI? Welke plek krijgt  het in het Inkoopbeleid? Hoe gaan we ons beleid tot uitvoering brengen? Hoe zorgen we ervoor dat het geen beleid is van Inkoop, maar dat de hele organisatie zich inzet voor onze maatschappelijke opgaven?

  De provincie Noord-Holland en de Radboud Universiteit zijn recent gestart met het opstellen van een nieuw, duurzaam inkoopbeleid. Hoe hebben zij dit proces doorlopen en wat hebben zij geleerd? Hier zoomen wij op in tijdens onze sessie.

  Door Antje Truggelaar, Marije Klomp, Pim Zeldenrijk, Menno Popijus

 • 13:30 - 14:00Van MVI beleid naar gedrag, hoe krijg je mensen in beweging?Gert Slob 20201208

  Heb je beleid geschreven voor MVI, maar merk je dat het lastig is om van strategie naar daadwerkelijk inkoopgedrag te komen en het gedrag van collega’s te veranderen? Hoe komt dat eigenlijk? Hoe neem je hen mee in de verandering? Hoe krijg je het voor elkaar dat ze eigenaarschap voelen en daadwerkelijk in actie komen? In deze sessie neemt drs. Gert Slob, gedragspsycholoog bij Behavior Change Group, ons mee in de wetenschap van de psychologie van gedrags- en organisatieverandering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt hij uit wat belangrijke voorwaarden zijn om van MVI beleid realiteit te maken.

  Door Gert Slob

 • 14:00 - 14:30Napraten  20201208
 • 14:30 - 14:45Afsluiting door dagvoorzitterYvette Watson 20201208
 • 08:30 - 08:45Inloop  20201209
 • 08:45 - 09:00Uitleg eventtool door dagvoorzitterYvette Watson 20201209
 • 09:00 - 09:15Opening door dagvoorzitter en recap vorige dag  20201209
 • 09:15 - 09:45Sociale en circulaire impact in het Van Gogh MuseumAnja in 't VeltJack Stuifbergen 20201209

  Het Van Gogh Museum heeft het natuurlijke moment van aflopen van het schoonmaakcontract aangegrepen om met toepassing van Best Value Procurement de focus te leggen op circulariteit en social return in de nieuwe uitvraag. Het inkooptraject resulteerde in de keuze voor Breedweer. Breedweer toont zich proactief en heeft zijn rol in dit prestatiecontract gepakt om zowel binnen de organisatie als in de keten samenwerking te stimuleren. Hierdoor wordt duurzame impact gemaakt die ook nog eens meetbaar wordt. Door regelmatig met de verschillende leveranciers naar ketenverbetering te kijken en deze met kleine stappen te veranderen worden mooie resultaten geboekt. Jack Stuifbergen, directeur van Breedweer en Anja in 't Velt, adviseur vastgoedbeheer bij het Van Gogh Museum vertellen u er alles over!

  Door Anja in 't Velt, Jack Stuifbergen

 • 09:45 - 10:30Workshopronde 1  20201209
 • 09:45 - 10:30Duurzaam inkopen: geen keuze, maar een verplichting!mr. dr. Willem Janssen  20201209

  Overheden besteden minder duurzaam aan dan vaak wordt gedacht. De strijd tegen klimaatverandering vereist meer van de publieke inkoop in Nederland. De EU Green Deal agendeert dit probleem en doet concrete voorstellen. Wordt duurzaam inkopen een juridische verplichting in plaats van een keuze?

  In deze sessie gaat mr. dr. Willem Janssen (Centre for Public Procurement, Universiteit Utrecht) in discussie met de deelnemers over de EU Green Deal en vragen als welke juridische verplichtingen er momenteel zijn om duurzaam aan te besteden en hoe zij hun inkooporganisatie toekomstbestendig kunnen maken als duurzaam inkopen geheel verplicht wordt.

  Door mr. dr. Willem Janssen

 • 09:45 - 10:30Zero-emissie vervoer, is het haalbaar?Mark RennePaul van EmmerikRichard Brabers  20201209

  Omnibuzz besteedde in 2019 de vervoerscontracten 2020-2024 (mogelijk 2027) aan. In 2019 werden er 1,3 miljoen ritten gereden. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit beoordeelde de aanbesteding als perfect uitgevoerd. Er is gekozen voor het gefaseerd invoeren van elektrisch aangedreven wagens. Is de doelstelling die gesteld is, Zero-Emissie doelgroepenvervoer in 2027, nog haalbaar nu het contract van papier naar de praktijk is gegaan? De lessons learned van de aanbesteding, de inrichting van het contract, maar ook de impact van COVID-19 komen in de sessie aan bod.  

  De gemeente Rotterdam wil uiterlijk in 2030 haar wagenpark volledig emissievrij hebben. Op dit moment heeft Rotterdam al 527 elektrische scooters en fietsen, 213 elektrische- en 204 hybride personenwagens, 37 elektrische bestelbussen, 2 hybride en 2 volledig elektrische vuilniswagen, 3 kleinere elektrische veegmachines en 1 veegmachine. Tijdens deze sessie vertellen Paul van Emmerik en Richard Brabers van de gemeente Rotterdam over hun ervaringen bij de aanschaf en inzet van emissieloze voertuigen.

  Door Mark Renne, Paul van Emmerik, Richard Brabers

 • 09:45 - 10:30MVI: een introductieRuud Scheerder  20201209

  Verduurzamen: waar begin je? Maatschappelijk verantwoord inkopen is steeds normaler, maar informatie is versnipperd en de uitvoering vaak pionieren. Wat zijn verschillende sociale en milieuvriendelijke thema’s? Hoe integreer je organisatiedoelstellingen in het inkoopproces? In deze sessie bieden Ruud Scheerder en Marianne Oomen (MVI Adviseurs PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden) concrete handvatten, basisprincipes en een bak vol inspirerende praktijkvoorbeelden aan inkopers, contractmanagers, beleidsmedewerkers en anderen die vanaf morgen aan de slag willen met MVI!

  Door Ruud Scheerder

 • 09:45 - 10:30Social return in de bouw- en GWW-sector: wanneer is een contracteis (dis)proportioneel?Keke Schipper  20201209

  Waar ligt de grens tussen proportioneel en disproportioneel wanneer je social return uitvraagt in een aanbesteding?

  Enerzijds is er de druk om beleidsdoelen te realiseren en zoveel mogelijk rendement te halen uit investeringen. Anderzijds vragen de specifieke (markt)omstandigheden binnen de fysieke sector om maatwerk en lenen aanbestedingen zich minder goed voor het toepassen van een standaardpercentage van bijvoorbeeld 5%.

  We bespreken wat die marktomstandigheden zijn en hoe we die meenemen in een aanbesteding wat betreft de social returneis. Welke mogelijkheden zijn er?

  Door Keke Schipper

 • 09:45 - 10:30GDCI: Aan de slag met circulair inkopen!Sophie de SmetBas MaierJos van Nieuwkoop MBA  20201209

  Grondstoffen zijn niet eindig! Beschikbare materialen kunnen we zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk terugwinnen en hergebruiken voor een nieuw product. Dat is het uitgangspunt circulaire economie. Waar begin je als je de cirkel wilt sluiten? Wat zijn de eerste stappen in het inkoopproces? In deze sessie licht Sophie de Smet (Rijkswaterstaat) circulair inkopen toe en maakt Jos van Nieuwkoop (Stichting Philadelphia Zorg) dit concreet door een inspirerend praktijkvoorbeeld. Daarbij deelt Bas Maier (MVO Nederland) tips, struikelblokken, resultaten en handvatten op basis van 6 jaar Green Deal Circulair Inkopen! 

  Aan het einde van de sessie begrijpt de deelnemer waarom circulair inkopen belangrijk is en ervaart dat hij/zij dit zelf gemakkelijk kan toepassen. Daarnaast geven we tips over waar relevante informatie te vinden is (GDCI Wegwijzer, E-learning en magazine.

  Door Sophie de Smet, Bas Maier, Jos van Nieuwkoop MBA

 • 09:45 - 10:30'Een getekend MVI-actieplan en dan?' Een samenwerking van drie gemeenten.Angelique KouwenhovenJouke Karper  20201209

  Tijdens deze sessie krijg je een inkijk hoe het gezamenlijke proces van drie gemeenten vanaf de ondertekening van het MVI Manifest,  tot aan het implementeren van het door de drie colleges vastgestelde MVI actieplan is verlopen. Natuurlijk delen we de hoogtepunten maar ook de uitdagingen van het proces en de samenwerking.

  Door Angelique Kouwenhoven, Jouke Karper

 • 10:30 - 10:45Pauze en netwerken  20201209
 • 10:45 - 11:15MVI-impactgameYvette Watson 20201209

  Voor, tijdens en na het congres kunt u de MVI-impactgames spelen die u meenemen in inspirerende MVI-praktijkvoorbeelden, kennis & instrumenten, stellingen en het berekenen van uw eigen footprint.

  Voor het congres is vanaf woensdag 2 december game 1 toegankelijk, waarbij u het MVI-praktijkvoorbeeld kan matchen aan het juiste MVI-thema. Weet u welke gave projecten er allemaal spelen rondom de thema’s Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) of circulair inkopen? Spelen is gratis en zonder inlog.

  Tijdens het congres zelf, spelen we onder leiding van Yvette Watson, de dagvoorzitter, de tweede game. Hoe zit het nu eigenlijk met uw kennis van MVI en de bijbehorende instrumenten? Deze game bestaat uit een swipequiz waarbij we á la Tinder links en rechts swipen en een stellingenquiz. Wint u die felbegeerde prijs en eeuwige roem?

  Na de plenaire game bent u natuurlijk helemaal enthousiast geworden, en kunt u als u dat wilt nog verder spelen door te kijken naar uw eigen footprint. Hoeveel aardbollen zijn er nodig als iedereen zou leven zoals u? Wordt bewust van de impact die u zelf kunt maken.   

  Door Yvette Watson

 • 11:15 - 12:00Workshopronde 2  20201209
 • 11:15 - 12:00Open leeromgeving – samen met bedrijven een innovatietraject voorbereiden. De ervaringen uit de SBIR circulair viaduct van Rijkswaterstaat.Maurice van Rooijen  20201209

  Innovatie is noodzakelijk om te komen tot haalbare en betaalbare oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Deze innovaties kunnen publieke opdrachtgevers niet alleen realiseren. Hiervoor heeft zij de innovatiekracht van het bedrijfsleven en kennisinstituten nodig. Een succesvolle aanpak om deze innovatiekracht te ontsluiten is de SBIR-aanpak, strategic business innovation reseach. Steeds meer publieke opdrachtgevers maken dan ook gebruik van deze aanpak. Echter zoals elke innovatie begint deze met een gedegen voorbereiding, ook bij de  SBIR-aanpak. Rijkswaterstaat en De BouwCampus hebben tijdens deze voorbereiding direct de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en kennisinstellingen en hiervoor gewerkt met het concept “open leeromgeving”. In deze sessie hoort u hoe deze “open leeromgeving” is opgezet en wat deze heeft gebracht.

  Door Maurice van Rooijen

 • 11:15 - 12:00Klimaat neutraal en circulair inkopen bij Werkorganisatie de BUCHMarco van BeekMilan Bijl  20201209

  Werkorganisatie de BUCH is in 2017 gevormd voor de Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). In november 2020 is het Programma Klimaat door alle colleges en raden van de vier gemeentes vastgesteld. Een mijlpaal voor een organisatie met vier politieke coalities aan het roer. Deze ambitie betekent ook structurele inzet op MVI. We laten in deze sessie zien hoe we op dit punt gekomen zijn. Daarna gaan we de inhoud in met een voorbeeld.

  Marco van Beek is projectleider GWW bij de BUCH. Zijn ambitie is simpel, zo veel mogelijk circulair inkopen en zo veel mogelijk CO2 besparen. Hoe je dat doet is minder makkelijk. In een relatief kleine organisatie zonder structurele ondersteuning  op het gebied van circulariteit is het soms schreeuwen in de woestijn. Toch worden er grote stappen gemaakt en weet Marco zijn leidinggevende, collega’s en leveranciers te motiveren om serieus met circulariteit en duurzaamheid aan de slag te gaan. Hoe hij dat gedaan heeft bespreken we in deze sessie aan de hand van een voorbeeld casus.

  Door Marco van Beek, Milan Bijl

 • 11:15 - 12:00Internationaal werken aan MVI? Iedereen kan meedoen!Nardy Jonkers  20201209

  In deze sessie nemen PIANOo en Rijkswaterstaat je mee in de internationale wereld van maatschappelijk verantwoord inkopen. Welke initiatieven en netwerken zijn er? Waarom is internationale samenwerking zo belangrijk voor echte impact (en voor de partners)? Maar ook: hoe kan jij als Nederlandse gemeente of provincie of waterschap zelf meedoen in zo'n internationaal project?

  Door Nardy Jonkers

 • 11:15 - 12:00Aanbesteden en ISV – de praktijkbenadering en de borgingMichiel SoetersFrank van Sloun  20201209

  Ruim 3 jaar geleden begonnen we met kennissessies voor overheden, met workshops voor bedrijven en met dialoogsessies waar stakeholders met elkaar in gesprek kwamen over Internationale Sociale Voorwaarden in de internationale natuursteenketens. Wat volgde was een serie aanbestedingen van lokale overheden waarbij de ISV onderdeel waren van de uitvraag en het contract. Wat leerden we daarvan?Wat is het effect in de keten? Hoe gaan we dit na de pilotprojecten borgen? Intussen is er een convenant; wie tekenden en wat zijn de effecten daarvan? En: hoe zien we aanbestedingen ontwikkelen. Een casestudy van de gemeente Amsterdam, die op dit moment de meest vergaande aanpak heeft om zeker te weten dat leveranciers zich langjarig verbinden aan de verduurzaming van de natuursteenketens.

  Door Michiel Soeters, Frank van Sloun

 • 11:15 - 12:00Ketensamenwerking in een Circulaire Coalitie bij Nationale NederlandenMichael van der MeerIlse AlbringPieter Lems  20201209

  PHI Factory - Michael van der Meer: host van de sessie en expert circulaire economie en coalitievorming met Corporates, Overheid en Startups.

  HEYDAY – Ilse Albring: De facilitaire partner van Nationale Nederlanden, die de dagelijkse aansturing doet van de 7 facilitaire leveranciers. En de rol van facilitator heeft in de coalitie.

  Nationale Nederlanden – Pieter Lems: Het delen van de circulaire ambities van Nationale Nederlanden Facilities en hun rol als opdrachtgever in een coalitie samenwerken met ketenpartners om deze ambities te realiseren.

  Door Michael van der Meer, Ilse Albring, Pieter Lems

 • 11:15 - 12:00Verduurzaming in de sport: Wordt jij een game changer?Sigrid PostemaThomas van Houten  20201209

  Bij het verduurzamen van sportaccommodaties maak je keuzes voor de langere termijn. Ga je een oude accommodatie opknappen of is nieuwbouw beter? Hoeveel ga je besparen met  investeringen van nu? Kortom: Hoe weet je of je nu de juiste keuzes maakt? Kon je maar in de toekomst kijken!

  Wij geven je een kijkje in de toekomst met de serious game, waarin we de komende 10 jaar hebben samengevat in 30 minuten. Je gaat in een fictieve gemeente aan de slag met het verduurzamen van alle sportfaciliteiten en kunt ook gelijk de effecten en resultaten zien!

  Door Sigrid Postema, Thomas van Houten

 • 11:15 - 12:00Hoe worden onze vragen ontvangen door marktpartijen? Een dialoog met de markt.  Jack StuifbergenGeerke Versteeg  20201209

  Inspirerende marktpartijen zijn aan het woord over de uitdaging van de hedendaagse tenders. Welke trends komen ze tegen, welke ontwikkelingen zien ze zowel bij de uitvrager als de enorme transitie die ze zelf hebben meegemaakt/meemaken naar een volledig duurzaam, circulair en inclusief bedrijfsmodel. Komen ze uitvragen tegen die hoofdbrekens vormen, die een ‘glimlach’ met zich meebrengen of misschien frustratie? Of zijn het juist de overeenkomsten in de ontwikkelingen aan beide kanten die binding en uitdaging vormen. In een open en transparante ronde tafel geven ze inzicht en sparren over nu en de komende jaren.   

  Door Jack Stuifbergen, Geerke Versteeg

 • 12:00 - 12:30Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kanPetra van den Berg 20201209

  Aan de hand van tips neem Petra van den Berg, categoriemanager services, communicatie en financiën bij de Nationale Politie, u mee in de beweging die de politie aan het maken is om onze inkoopkracht in te zetten voor MVI.

  Door Petra van den Berg

 • 12:30 - 13:00Lunchkamers  20201209
 • 13:00Afsluiting door dagvoorzitterYvette Watson 20201209
 • 12:30 - 12:45Inloop  20201210
 • 12:45 - 13:00Uitleg eventtool door dagvoorzitterYvette Watson 20201210
 • 13:00 - 13:15Opening door dagvoorzitterYvette Watson 20201210
 • 13:15 - 13:45Monitoring organiseren, feedback oogsten, met nog niet eerder vertoonde resultaten van de NL MVI monitordr. Michiel C. Zijp 20201210

  Dr. Michiel C. Zijp, projectmanager bij het RIVM zal nog niet eerder vertoond resultaten laten zien van de MVI monitor, over de inzet en effecten van maatschappelijk verantwoord inkopen in 2017 en 2018 en vooral: wat kunnen we daar nu van leren?

  Door dr. Michiel C. Zijp

 • 13:45 - 14:30Workshopronde 1  20201210
 • 13:45 - 14:30MVI-criteriatool en wijzigingen ICT en KantoormeubilairJeroen van AlphenLonneke de Graaff  20201210

  In deze sessie laten wij de achtergrond en werking zien van de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl). Deze tool is sinds de lancering eind 2018 al meer dan 60.000 keer gebruikt. De tool biedt tientallen MVI-criteria voor 46 uiteenlopende productgroepen op drie verschillende ambitieniveaus. De tool is gratis beschikbaar en is een hulpmiddel voor publieke inkopers. Alle criteria zijn onlangs geactualiseerd en worden tijdens het congres gepubliceerd via de tool. In de sessie worden tevens voornaamste wijzigingen toegelicht in de productcategorieën ICT en Kantoormeubilair.

  Door Jeroen van Alphen, Lonneke de Graaff

 • 13:45 - 14:30Wat betaal jij voor je koffie?Rob HeijinkMeine van der Graaf  20201210

  Deze sessie wordt gegeven door Rob Heijink (Catergoriemanager catering, Rijksdienst voor Ondernemen Nederland) en Meine van der Graaf (Project leader, Futureproof Coffee Collective)

  Door Rob Heijink, Meine van der Graaf

 • 13:45 - 14:30Monitoring MVI voor Rijksoverheid   20201210
 • 13:45 - 14:30Hoe ga je om met circulaire instrumentarium binnen maatschappelijk vastgoed?Marjolijn GuijtBert VossebeltMaarten van KesterenGerben Hofmeijer  20201210

  Hoe ga je om met circulair instrumentarium voor maatschappelijk vastgoed? Tijdens deze sessie zoomen we in op inspirerend praktijkvoorbeeld van de gemeente Gooise Meren dat de PRP-tool van Rendemint heeft gebruikt in de aanbestedingsprocedure.

  Op een nieuw te ontwikkelen locatie in Muiden wordt naast woningen en sportvelden, een circulaire sporthal gebouwd. Een mooie manier om invulling te geven aan de circulaire doelstellingen van de gemeente Gooise Meren. Dit heeft geleid tot een bijzondere aanbestedingsprocedure: de mededingingprocedure met onderhandeling met drie inschrijvers.

  Vervolgens gaan we over naar een ander instrumentarium, namelijk de MKI. Gerben Hofmeijer van AT Osborne beschrijft wat de MKI (MPG) regeling is en hoe je het kunt toepassen voor maatschappelijk vastgoed.

  Maarten van Kesteren (ministerie I en W) is de moderator van deze sessie.

  Door Marjolijn Guijt, Bert Vossebelt, Maarten van Kesteren, Gerben Hofmeijer

 • 13:45 - 14:30MVI borgen en implementeren met de webtool ISO 20400Karin van IJsselmuide  20201210

  Samen met jou gaan we in deze meet-up de verkenning aan om te kijken waar jijzelf en jouw organisatie staat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Door het volgen van de vragen in de webtool zetten we de 1e stappen met de internationale standaard ISO 20400 Sustainable Procurement. Hiermee creëren we blijvend positieve impact door Inkoop op de duurzaamheidsdoelen van jouw organisatie of de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in het algemeen.

  Door Karin van IJsselmuide

 • 13:45 - 14:30CPG & BREAAM als gunningsmethodiek   20201210
 • 14:30 - 14:45Pauze en netwerken  20201210
 • 15:15 - 16:00Workshopronde 2  20201210
 • 15:15 - 16:00De borging van klimaatvriendelijk inkopen met de CO2-PrestatieladderMilan BijlMaud Vastbinder  20201210

  Met meer dan 150 aanbestedende diensten die reeds gebruik maken van de CO2-Prestatieladder en met meer dan 1000 certificaathouders, is de ‘Ladder’ het grootste Klimaatneutraal inkoopinstrument van Nederland. In deze sessie leggen inkopers en ervaringsdeskundigen uit hoe je met dit instrument invulling kunt geven aan het terugdringen van CO2 uitstoot van je eigen organisatie en die van de markt. We hebben het over het borgen van het thema CO2 reductie en circulariteit in zowel de organisatie als de inkoop, en we geven voorbeelden hoe je met het instrument de CO2PL direct aan de slag kunt gaan met het verduurzamen van productcategorieën zoals GWW, zorg, facilitair, ICT, etc. Je hoort voorbeelden uit de praktijk van aanbestedingen bij gemeenten en in de zorgsector.

  Deze sessie is interessant voor starters en middenveld.

  Door Milan Bijl, Maud Vastbinder

 • 15:15 - 16:00Circulair contract afgesloten, en nu?Juul NederhorstEsther Sluis-ThieschefferMarieke Hoffmann  20201210

  Er is veel aandacht voor MVI in het aanbestedingsproces, maar weinig zicht op hoe je de gemaakte afspraken goed borgt in de contractmanagementfase. Bij de contract-uitvoering wordt pas het verschil gemaakt tussen papieren inkoopwaarheid en daadwerkelijke resultaten. Hoe zorg je dat de duurzame resultaten die je voor ogen had oog daadwerkelijk worden behaald? De afspraken worden overgedragen aan contractmanagers en de verwachting is dat zij het nakomen van deze afspraken kunnen monitoren en handhaven. In de praktijk brengt dit diverse uitdagingen met zich mee. In deze themasessie gaan we in op wat contractmanagers nodig hebben om een MVI-contract goed te managen. Hoe monitort een contractmanager of de doelstellingen worden behaald? Als dan blijkt dat het niet gerealiseerd wordt, hoe kan een contractmanager daar dan verandering in brengen? Ook bespreken we het dilemma dat contractmanagers vaak in de spagaat zitten tussen het oplossen van een operationeel probleem enerzijds (korte termijn) en sturing op de organisatiedoelstellingen anderzijds (lange termijn). 


  Hoe krijgt je de verantwoordelijke opdrachtgever in beweging om te sturen op de gemaakte afspraken? Wat is nu de beste bron van informatie om te kunnen sturen op het contract? Hoe kan je een contractsamenvatting inzetten om de organisatie te informeren? De meetmethode die is opgesteld door de MRA in de roadmap circulair inkopen is een jaar in gebruik geweest. Hoe werkt deze procesmeting in de praktijk? En helpt het de contractmanager? 

  Door Juul Nederhorst, Esther Sluis-Thiescheffer, Marieke Hoffmann

 • 15:15 - 16:00MVI met behulp van de MVO Risico CheckerGerdien DijkstraMarieke de Jong  20201210

  Voor het goed uitvoeren van MVI is kennis over eventuele risico’s van aankopen en aanbestedingen van groot belang. De MVO Risico Checker is een online tool die bedrijven en inkopers helpt in te schatten welke sociale en milieurisico’s voor kunnen komen bij de herkomst van producten uit het buitenland. Het doel van deze sessie is door middel van een interactieve demonstratie van de MVO Risico Checker uitleggen wat de tool omvat en hoe je deze als inkoper kan gebruiken om je MVI-inspanningen en prestaties te onderbouwen.

  Door Gerdien Dijkstra, Marieke de Jong

 • 15:15 - 16:00Noord Brabant als duurzaamste provincie   20201210
 • 16:00 - 16:15Uitreiking KoopWijsPrijs 2020  20201210

  De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheden en wordt jaarlijks uitgereikt aan een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

  Gemeente Noordenveld, Ministerie van Defensie en gemeente Leiden zijn genomineerd voor de KoopWijsPrijs 2020. Via de website van PIANOo kunt u stemmen op uw favoriet.

 • 16:15 - 16:45Onze MVI is zo gek nog nie!Teun Verheij 20201210

  Maatschappelijk verantwoorde productie en bereiding van voeding is een enorm veelkoppig vraagstuk. Nog veel complexer dan het vraagstuk rondom gezonde voeding en zelfs over dat onderwerp wordt flink gediscussieerd.
  Er zijn meerdere methodieken denkbaar waarmee je dat vraagstuk kunt aanvliegen. Binnen die context kunnen en mogen we best trots zijn op de methodiek die we in Nederland hebben. Maar let op: we staan pas aan het begin. Er is nog veel winst te behalen! Verwacht een bevlogen verhaal van Teun Verheij, Algemeen directeur van Albron, de grootste zelfstandige foodservice-organisatie van Nederland.

  Door Teun Verheij

 • 16:45 - 17:15Borrelkamers  20201210
 • 17:15Afsluiting door dagvoorzitterYvette Watson 20201210
Terug naar boven