Brenda Vervoorn

Brenda Vervoorn

Functie:
Senior beleidsmedewerker

Organisatie:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Brenda Vervoorn is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Brenda heeft sinds 2000 aan diverse beleidsterreinen bij de Rijksoverheid gewerkt, waaronder biodiversiteit, duurzame verstedelijking, ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit en duurzaam inkopen. Sinds 2019 werkt zij aan de uitvoering van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en het vervolg op het Plan van Aanpak MVI voor de periode 2021-2025.

« Naar het overzicht

Terug naar boven