Jouke Karper

Jouke Karper

Functie:
Projectmanager

Organisatie:
Gemeente Schiedam

Procesmanager bij het team Projecten van de Gemeente Schiedam. Ons team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van doorgaans zo’n 85 grotere projecten in het mooie Schiedam. Wij doen dat middels ons Handboek Projectmatig Werken in verschillende fasen. Mijn rol is, naast vele andere taken, om projectteams zoveel mogelijk te ondersteunen met vlotte processen, handige hulpmiddelen en ondersteunende tools om hun projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hieronder valt dus ook de ondersteuning bij het traject Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

In de afgelopen 40 jaar ben ik altijd in de civiele techniek werkzaam geweest. De eerste 32 jaar als projectleider en vestigingsmanager bij enkele civiele ingenieursbureaus en de laatste 8 jaar als projectcoördinator, teammanager en nu als procesmanager bij Schiedam.

Eerst 32 jaar als opdrachtnemer van gemeentelijke opdrachten en nu 8 jaar aan de opdrachtgevende kant. Dan zie je pas hoeveel werk en inspanning het kost om een project te realiseren van een projectopdracht, beschreven op een paar velletjes papier, tot een gereed project van ettelijke miljoenen. De laatste jaren is Duurzaamheid en Circulariteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

De basis van de civiele techniek ligt in je opleiding, maar daarna groeit je kennis door ervaring met enorme sprongen. Die opgebouwde kennis van 40 jaar wil ik graag delen met startende trainees. Niet alleen met de techniek, maar ook met zaken die minder technisch zijn, maar juist enorm belangrijk zijn om projecten te kunnen realiseren.

« Naar het overzicht

Terug naar boven